RIBICE (1-2 godine)

odgojiteljice: Katarina Brkić, Maja Petrović

​ med. sestra: Dobrila Božić

SOVICE (​2-3 godine)

odgojiteljice:  Jelena Stojković, Kristina Vukoje

PČELICE (3-4 godine)

odgojiteljice: Maja Azenić, Ines Ćurić

LEPTIRIĆI (4-5 godina)

odgojiteljice: Branka Dimić, Natalia Dobsai

BUBAMARE (mješovita skupina)

odgojiteljica: Nada Tot

ŽABICE (5-6 godina)

odgojiteljice: Zrinka Bakša, Marija Šimunović

JEŽIĆI (6-7 godina)

odgojiteljice: Snježana Golić, Mladena Škvorc