Djelatnici

VD RAVNATELJA

Katarina Brkić, odgojiteljica

ODGOJITELJI

Maja Azenić, odgojiteljica

Zrinka Bakša, odgojiteljica

Branka Dimić, odgojiteljica

Natalia Dobsai, odgojiteljica

Snježana Golić, odgojiteljica

Olja Mihajlović, učiteljica

Dijana Mijić, učiteljica

Jelena Stojković, odgojiteljica

Marija Šimunović, odgojiteljica

Mladena Škvorc, odgojiteljica

Nada Tot, odgojiteljica

Kristina Vukoje, odgojiteljica

Dobrila Božić, med.sestra

 

ADMINISTRACIJA

Marija Vukoje

RAČUNOVODSTVO

Sanja Čik

 

Stoja Ćurilo, glavna kuharica

Edita Pap, pomoćna kuharica

Ruža Đaković, spremačica

Marijana Pavlić, spremačica

Svetlana Vida, spremačica

Josip Blažetin, domar