POZIVAJU SE RODITELJI NOVOUPISANE DJECE DA PRISTUPE RODITELJSKOM SASTANKU KOJI ĆE SE ODRŽATI U STAROJ ZGRADI DJEČJEG VRTIĆA RADOST DARDA U SRIJEDU, 12.07.2023. GODINE S POČETKOM U 16:30. NEPRISTUPANJEM RODITELJSKOM SASTANKU SMATRAT ĆE SE DA STE ODUSTALI OD UPISA U VRTIĆ. MOLIMO VAS DA NA RODITELJSKI SASTANAK NE DOVODITE DJECU.

HVALA NA RAZUMIJEVANJU.

NA TEMELJU POZIVA ZA UPIS U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. UPISANO JE 35 DJECE KAKO
SLIJEDI:

 1. BABIĆ TINA
 2. BALIĆ MARKO
 3. BARTOLIĆ BORNA
 4. BAŠIĆ IVAN
 5. BLAŽEVIĆ DORIAN
 6. BRIŠKI BARBARA
 7. DŽAMBAS SARA
 8. FURLIĆ INES
 9. GETO JAKOV
 10. HMELJINA MIA
 11. HORVAT HELENA
 12. ILEŠ DOMAGOJ
 13. ILIĆ MATEJ
 14. JEFTIMIR IRINA
 15. JURIČAN MAŠA
 16. JURIČAN NIKOLINA
 17. JURKOVIĆ MARKO
 18. KUKOVEC MATEJ
 19. LISJAK NOAH
 20. MAJSAN NOA
 21. MAJSAN SARA
 22. MARINIĆ INA
 23. MIJIĆ VIKTOR
 24. NOVAKOVIĆ ANDREJ
 25. OROZ GORAN
 26. PINTAR KARLO
 27. PLANTOSAR VITA
 28. RADANOVIĆ LUKA
 29. STANKOVIĆ BORNA
 30. STANKOVIĆ NOEMI
 31. ŠKONDRO IVA
 32. ŠTIGLER LOTA
 33. ŠVOB GITA
 34. TRIVANOVIĆ PAVLE
 35. ŽERJAV VITA