za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu

Dječji vrtić Radost Darda zaprimat će isključivo poštom Zahtjeve za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu u vremenskom periodu od 15.05.2023. godine do 26.05.2023. godine. Adresa za dostavu Zahtjeva je Žrtava Domovinskog rata 77a, 31326 Darda. Prijave za upis se obavljaju na temelju ispunjenog Zahtjeva za upis djece. Zahtjev za upis djece nalazi se na web stranici Vrtića www.dvradost.hr. Zahtjev za upis može se predati samo za djecu koja do 04.09.2023. godine navršavaju 1 godinu života.

Nakon 26.05.2023. godine Zahtjevi se ne zaprimaju, a svi poslani nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Uz Zahtjev za upis djece roditelji/skrbnici dužni su priložiti slijedeće:

1.  preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,

2.  presliku osobne iskaznice, rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja rodnog lista/izvatka iz matice rođenih),

3. potvrdu o radno-pravnom statusu roditelja koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu s portala e-građani, ne stariju od dana objave ovog Poziva za upis,

4. ostalu dokumentaciju za ostvarivanje eventualne prednosti pri upisu.

Sukladno članku 20 i 23. Statuta Dječjeg vrtića Radost Darda – pročišćeni tekst KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2100/27-14-04/6 od 13. listopada 2014. godine, djeca do navršene 3. godine života se upisuju u cjelodnevni program Vrtića (od 6,00 sati do 16,30 sati), djeca od navršene 3. godine života se upisuju u cjelodnevni program Vrtića (od 6,00 sati do 16,30 sati) ili poludnevni program Vrtića (od 6,00 sati do 12,30 sati).

Vrtić ne posjeduje Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za upis i provedbu programa za djecu s teškoćama u razvoju.

Rezultati upisa bit će objavljeni na web stranici Vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis djece, a na temelju članka 11. Pravilnika.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratiti se možete u administraciju Vrtića na broj telefona 740-412 ili putem e-maila na adresu vrtic@dvradost.hr.