Dječji vrtić Radost Darda biti će zatvoren od 01.08. do 31.08.2022. godine zbog

kolektivnog godišnjeg odmora
Pedagoška godina 2022./2023. počinje 05.09.2022. godine
Hvala na razumijevanju