Dječji vrtić Radost Darda objavljuje
J A V N I P O Z I V

za upis djece u kraći program predškole u ped. god. 2021./2022.

Upisati se mogu djeca rođena od 01. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine koja trenutno ne pohađaju vrtić, a obveznici su polaska u prvi razred osnovne škole u rujnu 2022. godine.
Upisi će se obavljati od 01. veljače 2022. godine do 18. veljače 2022. godine.

Upisati se mogu djeca s prebivalištem na području općine Darda
(Mece, Darda, Švajcarnica, Uglješ).
Uz Zahtjev potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice djeteta, odnosno za
dijete koje nema osobnu iskaznicu potrebno je priložiti presliku rodnog lista ili
izvatka iz matice rođenih, te preslike osobnih iskaznica oba roditelja

RAVNATELJICA
Katarina Brkić

Zahtjev za upis šalje se poštom na adresu vrtića

Zahtjev za upis možete preuzeti klikom na link:
https://dvradost.hr/wp-content/uploads/2022/02/ZAHTJEV-predskola.pdf